Retourneren

Op deze pagina vindt u informatie over het herroepen van de koopovereenkomst bij online verkoop (paragraaf 1) en over het om een andere reden retourneren van een of meer producten uit uw bestelling (paragraaf 2). Deze pagina heeft betrekking op de Wet Koop op Afstand en

Koopovereenkomst herroepen / afkoelingsperiode / Wet Koop op Afstand

1.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ToneControl.nl, Tempeliersstraat 71, 2012EC Haarlem, Nederland, Telefoon: +31 23 5749408, E-mail: info@tonecontrol.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

1.2 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (ToneControl, Tempeliersstraat 71, 2012 EC Haarlem, Nederland) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

1.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van kracht bij o.a.

  • levering van goederen die niet zijn voorgefabriceerd en waaraan voor de productie ervan een individuele keuze of bepaling door de consument ten grondslag lag of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument,
  • levering van verzegelde goederen die omwille van de gezondheidsbescherming of hygiĆ«ne niet geschikt zijn voor retour, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd (zoals in-ear oordoppen en gehoorbescherming),
  • levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd.

U kunt hier een voorbeeld voor een herroepingsformulier als PDF downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk) en dit gebruiken voor uw herroeping. Stuur ons daarvoor uw ingevulde herroepingsformulier per post, fax of e-mail toe.

Het standaard herroepingsformulier kunt u online vinden: Klik hier.

2. Anderszins retourneren

Wilt u uw bestelling retourneren om een reden anders dan om de koopovereenkomst te herroepen, bijvoorbeeld om een defect product te laten repareren? Dan vindt u de juiste retourprocedure op deze pagina: https://www.tonecontrol.nl/rma